เกี่ยวกับเรา

"กู๊ดดี้-goody" คือ "สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย กู๊ดดี้" หรือที่เรียกกันว่า "กู๊ดดี้-goodybroker" ผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ และประกันวินาศภัยทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ใบอนุญาตเลขที่ 5204012862 และ ได้รับอนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตเลขที่ ...."

  • © 2017 GoodyBroker.com
  •   ใบอนุญาติเลขที่ 5204012862