ค้นหา - ไทยประกัน

ไทยประกันภัย

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ: ไทยประกันภัย   ที่อยู่:  34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  เบอร์โทร : 0-2115-8888  เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ :  1124 วันก่อตั้ง : 22 มกราคม พ.ศ. 2485  ทุนจดทะเบียน:   235 ล้านบาท ภาพรวมธุรกิจ : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด..

เมืองไทยประกันภัยประกัน

ชื่อบริษัทประกัน :  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ: เมืองไทยประกันภัยประกัน ที่อยู่ :  252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เบอร์โทร :  0-2665-4000  เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ  : 1487 วันก่อตั้ง : 23 มิถุนายน 2551  ทุนจดทะเบียน:  5,358  ล้านบาท ภาพรวมธุรกิจ :  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวต่อไปสู่... บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ..
  • © 2017 GoodyBroker.com
  •   ใบอนุญาติเลขที่ 5204012862