ค้นหา - ชับบ์ประกันภัย

ชับบ์ประกันภัย

ชื่อบริษัท : บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)   ชื่อย่อ:  ชับบ์ประกันภัย ที่อยู่ : บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร :  0 2611 4000  เบอร์แจ้งอุบัติเหตุ :  0 2640 4500 และ 0 2611 4455 วันก่อตั้ง :  12 พฤษภาคม 2537 ทุนจดทะเบียน :   111 ล้านบาท ภาพรวมธุรกิจ : ชับบ์เป็นบริษัทประกั..
  • © 2017 GoodyBroker.com
  •   ใบอนุญาติเลขที่ 5204012862